error_outline Production process takes 6 - 8 weeks
Get a special price

TRÄFÖNSTER FÖRSTA SWING OPUS

Spilka Opus-gångjärn möjliggör full reaming fönster från utsidan till insidan, vilket gör det lättare att
rengöra fönster. Den huvudsakliga egenskapen hos Spilka Opus är att gångjärnen är fästa mellan ramen
och fönsterbåge, placerad i fönstrets sidospår. Således är gångjärnens "dolda" utsidan är nästan osynlig
och påverkar inte utseendet. Fönstret kan vridas till 180°. Dessa fönster kan vara gjorda av trä eller en
kombination av trä och aluminium, där aluminium överlappar ramen och utsidan av bågen.

Download TRÄFÖNSTER FÖRSTA SWING OPUS

Share

We recommend

messenger