error_outline Production process takes 6 - 8 weeks
Get a special price

IKKE-STANDARD TRÄFÖNSTER: RUNDA, BÅGADE, TREKANT, KEYSTONE, RUNDADE, HALVRUNDA FÖNSTER.

Ett anpassat fönster är ett fönster som har en speciell geometrisk form, för att ge det originalitet och stil, liksom sådana fönster tillhandahålls för installation i icke-standardiserade öppningar och teknisk, estetisk öppningar av ett privat hus eller annan byggarbetsplats. Ja, vi producerar anpassade träfönster i nästan vilken form som helst, vare sig det är långsträckt rektangulärt fönster, runt källarfönster, halvcirkelformat, triangulärt fönster eller fönster i form av en trapets.

Download IKKE-STANDARD TRÄFÖNSTER: RUNDA, BÅGADE, TREKANT, KEYSTONE, RUNDADE, HALVRUNDA FÖNSTER.

Share

We recommend

messenger