error_outline Production process takes 6 - 8 weeks
Get a special price

PASSIVA TRÄFÖNSTER

Med utvecklingen av miljövänlig och energieffektiv husbyggnad, lägger människor mer och mer
uppmärksamhet åt att minska värmeförlusten. Vi erbjuder högpresterande passiva fönster, som uppfyller
de högsta internationella kraven för i förhållande till passiva fönster. Passivhus är en blick in i framtiden
och ett hus med hög energieffektivitet. De viktigaste egenskaperna hos passivhus är utmärkt
värmeisolering, täthet, värmeåtervinning från avgaserna, luft och kvalitetsfönster och dörrar med låg
energiförbrukning. Vi erbjuder passiva fönster som öppnas både inåt och utåt.
Som testresultaten visar, har passiva Top Swing-fönster U=0,59, för profil IV 90 - 0,62.

Download PASSIVA TRÄFÖNSTER

Share

We recommend

messenger